Cách chữa trị "cấp bách" cho trẻ 6 tuổi bị viêm lợi giúp con răng khỏe, nướu xinh Cách chữa trị "cấp bách" cho trẻ 6 tuổi bị viêm lợi giúp con răng khỏe,... 0

Khi trẻ được khoảng 6 - 7 tuổi thì sẽ bắt đầu rụng răng sữa và thay răng vĩnh viễn, quá trình này có thể khiến lợi trẻ bị viêm nhiễm. Và để sức khoẻ răng miệng của con được đảm...

Bé từ 4 - 6 tuổi